Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης όρισε τους Αντιδημάρχους με θητεία από 01/09/2019 μέχρι την 31/08/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας τους αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Σαμωνά Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Β. Την εποπτεία του Γραφείου Κοιμητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Γ.   Την εποπτεία του τμήματος Κ.Ε.Π. Παιανίας-Γλυκών Νερών

Δ. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων

Ε. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν. 4555/2018).

Ζ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.

ΣΤ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

2. Την κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή)   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης εκτός από την εποπτεία γραφείου Κοιμητηρίου

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ε. Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

 

3. την κ. Αντωνίου Ελένη (Έλενα) του Αναστασίου Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 

Α. Την εποπτεία της υπηρεσίας Παιδείας, Φροντίδας Σχολικών Μονάδων & Προσχολικής Αγωγής,.

Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

ΣΤ.Την ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 

4. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο (Μπάμης) του Δημητρίου Αντιδήμαρχο της Δ/σνης Οικονομικών Υπηρεσιών και τμήματος Προγραμματισμού –Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία των τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Β. Την ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών - μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ζ. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 

5. Τον κ. Θανάση (Ντούλιος) Σταύρος του Γεωργίου Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας

Β. Την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα την Κοινότητα Γλυκών Νερών

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

 

6. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυρίτση Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Δημοκρατίας για την Κοινότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας  και αναθέτουμε σε αυτόν χωρίς αμοιβή την αρμοδιότητα της συνεργασίας του Δήμου μας με τους Εξωραϊστικούς/Επιμορφωτικού/Εκπολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό την προώθηση και επίλυση προβλημάτων τους,  την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των Συνοικιακών Συνελεύσεων.

Στοιχεια επικοινωνιας, ενημερωση και λοιπες πληροφοριεςΕπικοινωνια

Photo Gallery

056058059105179197

 

 

 

 

204275375417473600

  28 10 2019 peania 5

 

 28 10 2019 peania 1  28 10 2019 glyka nera  28 10 2019 peania 6  28 10 2019 peania 2  28 10 2019 peania 3  28 10 2019 peania 4  28 10 2019 peania 8

Οροι Χρησης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "paiania.gov.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά ...

Περισσότερα

Χρησιμοι Συνδεσμοι