Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τους ΣΦΗΟ


12 Ιανουαρίου, 2022

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τους ΣΦΗΟ

Πραγματοποιήθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για τη χωροθέτηση Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στον Δήμο Παιανίας.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Η Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης για το Δήμο Παιανίας περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την καταγραφή των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού και των θεσμοθετημένων χρήσεων γης. Δόθηκε έμφαση στους οικισμούς άνω των 1000 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στους οποίους η ανάλυση περιλαμβάνει τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τις τουριστικές χρήσεις, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τη διαχείριση στάθμευσης (σήμανση, κυκλοφοριακοί φόρτοι κ.ά.), τους υφιστάμενους δημόσιους χώρους στάθμευσης και το δίκτυο πεζού – ποδηλάτη – δημόσιας συγκοινωνίας.

Για τον Δήμο Παιανίας επιλέχθηκε το σενάριο που δίνει έμφαση στην ισότιμη γεωγραφική και πληθυσμιακή κατανομή των 23 φορτιστών. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του αποτέλεσε η μορφολογία του δήμου, οι σημαντικές αποστάσεις μεταξύ των οικισμών, καθώς και το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης Η/Ο το έτος βάσης (2021).

Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές χρήσεις, εμφανίζονται περισσότερες θέσεις σε περιοχές που εντοπίζεται έντονη οικονομική δραστηριότητα.

Η εκπόνηση του ΣΦΗΟ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το «Πράσινο Ταμείο».