Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Εξυπηρέτηση Πολιτών
  • Δημοτολόγιο

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεονύμφων στο Δήμο Παιανίας, στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο είναι ήδη δημότης


Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο Παιανιας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τους δήμους ή τις κοινότητες που είναι γραμμένοι τώρα.
• Ληξιαρχική πράξη γάμου.
• Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως των παιδιών (εάν ήδη υπάρχουν)
• Αίτηση

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρών θα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος που επιθυμεί να γίνει η εγγραφή του με τη ταυτότητά του ή ο άλλος με εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος θα πρέπει να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή και ταυτότητα.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης ενός τέκνου


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω διάζευξης


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και τη ταυτότητα του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος
• Αίτηση για μεταφορά της συζύγου σε νέα οικογενειακή μερίδα
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παιανιας προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Λογαριασμός ΔΕΚΟ
• Φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών
• Αστυνομική ταυτότητα
• Αίτηση

Η βεβαίωση βγαίνει αυθημερόν (γίνεται και από το ΚΕΠ).

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταδημότευση ανύπαντρου άνδρα ή γυναίκας στο Δήμο Παιανίας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παιανιας προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση, με πλήρη στοιχεία, σκοπό χρήσης και ειδικό εκλογικό αριθμό και απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων, όταν πρόκειται για άνδρα.
• Βεβαίωση του Δήμου Παιανίας ότι κατοικεί στη Παιανια πλέον της διετίας (Βεβαίωση μονίμου κατοικίας).
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι είναι άγαμος.
• Αίτηση

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταδημότευση ατόμου διαζευγμένου στο Δήμο Παιανίας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να φαίνεται η ημερομηνία έκδοσης του διαζυγίου, ο αριθμός και τα τυχόν τέκνα (εφόσον υπάρχουν).
• Βεβαίωση του Δήμου Παιανιας ότι κατοικεί στη Παιανια πλέον της διετίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας).
• Αίτηση

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα (γίνεται και από το ΚΕΠ).

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Παιανίας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παιανιας προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση
• Βεβαίωση του Δήμου Παιανιας ότι κατοικεί στη Παιανια πλέον της διετίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας)
• Αίτηση

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα (γίνεται και από το ΚΕΠ).

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο Παιανίας όταν ο ένας είναι ήδη δημότης


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παιανιας προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν όμως βρίσκεται ακόμα ο σύζυγος, ο οποίος είναι ήδη δημότης στην πατρική του μερίδα, τότε χρειάζεται και Ληξιαρχική πράξη γάμου).
• Αίτηση

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και να έχοντας μαζί του και ταυτότητα.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Μεταδημότευση οικογένειας στο Δήμο Παιανίας


Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο Παιανιας, με τις γνήσιες υπογραφές όλων των ενήλικων ατόμων της οικογένειας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Βεβαίωση του Δήμου Παιανιας ότι κατοικούν στη Παιανια πλέον της διετίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο ή την κοινότητα που είναι τώρα εγγεγραμμένη η οικογένεια με σκοπό χρήσης για μεταδημότευση. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρες με όλα τα στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και γένος μητέρας, πλήρης ημερομηνία γεννήσεως και απαραίτητα στοιχεία γάμου. Εάν δεν υπάρχουν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία, τότε απαιτείται α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και β) για το γάμο, Ληξιαρχική πράξη γάμου.
• Αίτηση

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι παρόντα όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας. Εάν δεν παρευρεθούν όλοι, τότε πρέπει αυτός που θα τους εκπροσωπήσει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή ή το γνήσιο της υπογραφής τους πάνω στην αίτηση θεωρημένο από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (γίνεται και από το ΚΕΠ).

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728

Έκδοση πιστοποιητικού για ΟΓΑ


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με τη ταυτότητά του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

• Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Η παραλαβή των ανωτέρω, γίνεται με τους εξής τρόπους:
Μέσω οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.


Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Υπεύθυνες δηλώσεις απο δύο μάρτυρες
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Αίτηση

Η αίτηση γίνεται στο Δημοτολόγιο και μπορεί να την κάνει συγγενής μέχρι και Α βαθμού με ταυτότητα. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται Εισαγγελική Παραγγελία.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης


Το πιστοποιητικό γέννησης βγαίνει από το Δημοτολόγιο όπου έχει κάποιος την οικογενειακή του μερίδα. Ο ενδιαφερόμενος, ή άλλος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

• Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο


Τα αστυνομικα τμήματα εκδίδουν τα πιστοποιητικά.

• Ταυτότητα


Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία)


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με τη ταυτότητά του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

• Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης


Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης βγαίνει από το Δημοτολόγιο όπου έχει κάποιος την οικογενειακή του μερίδα. Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητα του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με τη ταυτότητά του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

• Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Η παραλαβή των ανωτέρω, γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Από το Δημοτολόγιο, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα.
2. Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)
3. Μέσω οποιοδήποτε Κ.Ε.Π

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας


• Για περιπτώσεις ατόμων έως 12 ετών απαραίτητη είναι η φωτογραφία.
• Για περίπτωση ενηλίκων, απαραίτητη είναι η αστυνομική τους ταυτότητα και εκδίδεται μόνο για εκλογική χρήση.

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του ίδιου του ενδιαφερομένου. Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία


• Ταυτότητα
• Αίτηση


Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.
Την αίτηση μπορεί να κάνει και συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με τη ταυτότητά του.
Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο Παιανίας


Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

• Αίτηση

Α) Για άνδρες:

• Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
• Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Παιανίας
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο.
• Εάν είναι έγγαμος πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένος τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με την πρώην σύζυγο του.

Α) Για γυναίκες:

• Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και που να αναφέρει και την εγγραφή της στο Δήμο Παιανίας.
• Εάν είναι έγγαμη πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένη τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με τον πρώην σύζυγο της.
• Εάν είναι έγγαμη με Έλληνα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συζύγου.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης της ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο.


Εγγραφή κάποιου για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο Παιανίας


Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, αρνητική απάντηση από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης και κάθε άλλο έγγραφο στοιχείο (πχ. έγγραφο από την Εκκλησία που βαπτίστηκε) που να αποδεικνύει την ηλικία για τον άνδρα ή τη γυναίκα.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονιών με πλήρη στοιχεία. Αν δεν υπάρχει, χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονιών, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του πατέρα με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της μητέρας με πλήρη στοιχεία (εφόσον δεν είναι δημότες της Παιανίας).
• Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες), και σε περίπτωση που δεν είναι ο ενδιαφερόμενος γραμμένος, πρέπει πρώτα να γίνει η διαδικασία εγγραφής του στα μητρώα αρρένων.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο κανενός Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού κράτους.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμος. Αν είναι έγγαμος, χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό γέννησης του ή της συζύγου & των τέκνων του εφόσον υπάρχουν. Εάν είναι διαζευγμένος, υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με τον / την πρώην σύζυγο του.
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου


Το αναγνωριζόμενο τέκνο κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και σε περίπτωση που είναι ανήλικος, την αίτηση κάνει κάθε πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης
• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεων με τα νέα στοιχεία.
• Αίτηση

Σε περίπτωση που πρόκειται για άρρεν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί λη αλλαγή στα Μητρώα Αρρένων.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας


Οι θετοί γονείς ή ο ίδιος ο υιοθετημένος, στην περίπτωση που είναι ενήλικος, κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

• Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας
• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών


• Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα σωστά στοιχεία
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Διόρθωση Κυρίου ονόματος


• Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα σωστά στοιχεία
• Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων (για τους άνδρες)
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων


• Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Εάν είναι έγγαμος Ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης όπου θα έχει καταχωρηθεί το ελλιπές στοιχείο.

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Προσθήκη κυρίου ονόματος


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης (πρόσφατη).

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα


Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)

Για άνδρες

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης
• Αίτηση

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Για γυναίκες

Η ενδιαφερόμενη κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας:
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία που να αναγράφει επιπλέον το στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων άλλου Δήμου


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων του Δήμου Παιανίας για να το καταθέσει στο Δήμο από όπου θέλει να διαγραφεί.

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων του Δήμου Παιανίας


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος την αίτηση κάνει ο πατέρας.

• Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων του δήμου από τον οποίον πρόκειται να παραμείνει ο ενδιαφερόμενος.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο όπου είναι εγγεγραμμένος.
• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Αρνητική βεβαίωση από το Δήμο όπου όφειλε να είναι εγγεγραμμένος
• 2 φωτογραφίες
• Οικογενειακή κατάσταση των γονέων
• Αίτηση

Για ανηλίκους είναι υποχρεωτικό να είναι ο πατέρας ήδη δημότης. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων


• Αίτηση προς το Στρατολογικό Γραφείο Αν. Αττικής για την επανεγγραφή του στα Μητρώα αρρένων του Δήμου μας.
• Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης στα μητρώα αρρένων


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης όπου θα έχει καταχωρηθεί το ελλιπές στοιχείο.

• Αίτηση

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης


Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης όπου θα έχει καταχωρηθεί το ελλιπές στοιχείο.

• Αίτηση

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728


Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων


Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης
• Αίτηση

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Πληροφορίες τηλ. 213 2030728