Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Αποφάσεις Δήμου Παιανίας - Πρόγραμμα Διαύγεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κ.Ο.Σ.Ε ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΣΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ Υ.Α. 3373/390/1975 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 423/2015)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ