Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Διοίκηση
  • Γενικός Γραμματέας

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακολουθεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς», του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται από το 1992 στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως πολιτικός μηχανικός.

Έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη δημοσίων έργων, την οικονομική και νομική παρακολούθηση,τη διαχείριση δημοσίων έργων συγχρηματοδοτούμενων και μη, καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό αυτών (κτιριακά έργα, έργα οδοποιίας, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων κ.α.), τόσο ως υπάλληλος όσο και από θέσεις ευθύνης.

Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”. Μέλος της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και μέλος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών.

Μέλος Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας.

Εχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ και μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων.

Συμμετείχε σε πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων (σε κάποια εξ’ αυτών ως μέλος της Οργανωτικής τους Επιτροπής), σε θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου και των ενδιαφερόντων της (ενδεικτικά αναφέρονται: Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Νομοθεσία Δημοσίων Έργων& Μελετών- ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Έργων, Διαγωνισμοί Δημοσίου, Project Management, Διοίκηση μέσω στόχων – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας , Ηγεσία- Επίλυση Προβλημάτων - Προγραμματισμός & Οργάνωση - Ομαδικότητα, Στρατηγικές για την Ισότητα των Φύλλων, Γυναίκες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης και της κατάρτισης κα)

Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Πάτρα και ζει στην Αθήνα από το 1992. Έχει δύο γιους φοιτητές, τον Έκτορα και τον Μάρκο.