Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δήμος Παιανίας


Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας-Γλυκών Νερών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χουλιαράς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από Δήμαρχο
2. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος), Αντιπρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από Δήμαρχο
3. Αντωνίου Ελένη (Έλενα), Μέλος - Δημοτική Σύμβουλος, υποδειχθείσα από Δήμαρχο
4. Ζήκος Ηλίας, Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από Δήμαρχο
5. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνου Ζωγράφω, Μέλος – Δημοτική Σύμβουλος, υποδειχθείσα από Δήμαρχο
6. Ντζακώστας Αθανάσιος, Μέλος – Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις
7. Κλειώ Ανδρέου, Μέλος – Δημοτική Σύμβουλος, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις
8. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος, Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις
9. Δαμκαλής Σωκράτης, Μέλος – Δημότης, υποδειχθείς από Δήμαρχο
10. Ψαρά Παρθενία, Μέλος – Δημότης, υποδειχθείσα από Δήμαρχο
11. Κατρακάζα – Μαυροειδή Σταματίνα (Ματίνα), Μέλος – Δημότης, υποδειχθείσα από λοιπές παρατάξεις
12. Συκαράς Μιχάλης, Μέλος – Δημότης, υποδειχθείσα από λοιπές παρατάξεις
13. Παπασιδέρη Σοφία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Νομικού Προσώπου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1. Λεκκάκου -Φρέσκου Μάρθα, Δημοτική Σύμβουλος, υποδειχθείσα από Δήμαρχο
2. Δάβαρης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από Δήμαρχο
3. Βαρδής Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από Δήμαρχο
4. Χατζηδάβαρης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις
5. Βλάχου Κωνσταντίνα, Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείσα από λοιπές παρατάξεις
6. Σαμωνάς – Ξύκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις
7. Στάμου – Μάρα Μαργαρίτα, Δημότης, υποδειχθείσα από Δήμαρχο
8. Μπούας Ιωάννης, Δημότης, υποδειχθείς από Δήμαρχο
9. Δάβαρη Ελένη, Δημότης, υποδειχθείσα από λοιπές παρατάξεις
10. Λιγνός Αντώνης, Δημότης, υποδειχθείς από λοιπές παρατάξεις


Ιστοσελίδα: www.paodip.gr
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.
1. Βλάχου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος
2. Δάβαρης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Βαρδής Ιωάννης, Μέλος
4. Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα, Μέλος
5. Χατζηδάβαρης Αθανάσιος, Μέλος
6. Αγγελής Σπυρίδων, Μέλος
7. Σαμωνάς-Ξύκης Ιωάννης, Μέλος
8. Δρούγκας Γιώργος, Μέλος
9. Περιστέρης Αθανάσιος, Μέλος
10. Γρηγορίου Μαρία, Μέλος
11. Γκίκα Μαρία, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1. Ζήκος Ηλίας
2. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος
3. Αντωνίου Ελένη (Έλενα)
4. Ανδρέου Δημήτριος
5. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος
6. Χουλιαράς Κωνσταντίνος
7. Τριανταφύλλου Γεώργιος
8. Πουρνάρα Αθηνά
9. Στουραίτη Αγγελική (Αγγέλικα)
10. Μπόκολα Σωτηρία