Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

«Η Παμμακάριστος»: 1η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για άτομα με αναπηρίες


19 Ιανουαρίου, 2024

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ 'Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»'» με Κωδικό ΟΠΣ 6003830 και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» προσκαλεί άτομα με αναπηρίες που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή/και νοητικές διαταραχές όπως προσδιορίζονται στην υπ΄ αρ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571)υπουργική απόφαση και που έχουν δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης σε ότι αφορά τις βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής (αυτόνομη κίνηση, σίτιση, χρήση τουαλέτας), τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. «Η Παμμακάριστος», να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Για όσους εκ των δυνητικά ωφελούμενων δεν συνάγεται από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ο βαθμός αυτοεξυπηρέτησής τους, θα πραγματοποιείται κλινική εξέταση και αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας τους από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δομής στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Δείτε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ.

Δείτε την Δήλωση Ενημέρωσης & Λήψης Συγκατάθεσης εδώ.