Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Κανονισμός Καθαριότητας
Image

Καθαρή και Πράσινη Πόλη
με σεβασμό στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο

Αγαπητοί συμπολίτες,

Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά αναδεικνύει στρατηγικές και οράματα της διοίκησης του Δ. Παιανίας για μια καθαρή, όμορφη, ευρωπαϊκή πόλη. Η καθαριότητα είναι δείγμα σεβασμού και πολιτισμού κάθε κοινωνίας με άμεσες συνέπειες στην εμπορική, οικονομική και τουριστική ζωή της πόλης, καθώς και στην ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών. Η εξασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος υπήρξε για τη δημοτική αρχή προτεραιότητα και επιδίωξη. Με αυτό το σκεπτικό, προχωρήσαμε σε μία σειρά πρωτοβουλιών όπως αυτή.

Για να διατηρήσουμε μία πόλη καθαρή πρέπει να φροντίσουμε όλοι. Ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή σας, μιας και το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι το άριστα προσδοκώμενο, όπως αξίζει στον καθένα από εμάς που ζούμε στην Παιανία & τα Γλυκά Νερά. Ο κανονισμός καθαριότητας που κρατάτε στα χέρια σας, τον οποίο παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή. είναι κάτι περισσότερο από ένα πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Είναι μια προσπάθεια για μια νέα σχέση Δήμου και Δημότη, σε ένα κοινό στόχο: να κρατήσουμε την πόλη καθαρή, να σεβαστούμε το περιβάλλον, μέσα από τη μάχη για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Η ανακύκλωση, ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί για εμάς πρόκληση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που συνάδει με τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά πρότυπα. Τώρα και για τα επόμενα έτη, εθνικός και περιφερειακός στόχος είναι και θα είναι, η κυκλική οικονομία. Η μετάβαση σε µια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ότι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Πρέπει να περάσουμε στην ανακύκλωση των οργανικών υλικών και στα σπίτια, ώστε η πόλη μας να ανακυκλώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των απορριμμάτων της. Έτσι, και την πόλη μας θα έχουμε καθαρή και οικονομίες θα κάνουμε. Μείωση των απορριμμάτων σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών για το Δήμο, μια εξοικονόμηση που δίνει το περιθώριο στο μέλλον για μεγάλες βελτιώσεις στον εξοπλισμό και το επίπεδο καθαριότητας, αλλά και για μειώσεις δημοτικών τελών. Κυρίως, όμως, θα συμβάλλουμε στον μεγάλο αγώνα για το περιβάλλον. Η προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος καθημερινά είναι μεγάλη και βαρύνει τις υπηρεσίες του Δήμου. Τίποτα όμως, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αν δεν έχουμε ενεργή τη συμμετοχή και την ευαισθησία των Δημοτών. Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αυτό το βασικό στόχο: να κάνει την υπόθεση της καθαριότητας, ένα κοινό, συνεχή αγώνα Δήμου και Δημοτών στον οποίο όλοι θα μοιραζόμαστε τα οφέλη. Και τελικά θα έχουμε και ένα μεγάλο “κερδισμένο”:

Το περιβάλλον στη γειτονιά μας, την πόλη μας, τον πλανήτη μας!

Επενδύουμε σήμερα για να έχουμε την πόλη που ονειρευόμαστε αύριο.

Σας προσκαλούμε να συμβάλλετε και ΕΣΕΙΣ σ' αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αν προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, μπορούμε να πετύχουμε ΠΟΛΛΑ.

Ο Δήμαρχος Παιανίας
Ισίδωρος Μάδης

Δήμος Παιανίας: Κανονισμός Καθαριότητας

ΓΕΝΙΚΑ

Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον μετά την χρήση τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

• Την καθαριότητα της πόλης.
• Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
• Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
• Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
• Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
• Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
• Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
• Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα.
• Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.


ΑΡΧΕΣ

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους.

Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής.

Η αξιοποίηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.

Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι Διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την συμβολή τους, στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας.

Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών προσφορών για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση.

Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.


ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:

• H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.

• Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

• Ένας καθαρός Δήμος και ένα περιβάλλον όμορφο και υγιές για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες. Για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και να δώσουμε στην Παιανία την εικόνα που όλοι επιθυμούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη βάση ενός πλαισίου και κανόνων.

• Προσδοκία είναι ο παρών Κανονισμός να αποτελέσει την αφετηρία στενότερης συνεργασίας μεταξύ Δήμου και πολιτών, ώστε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των καιρών που προτάσσει την περιβαλλοντική κουλτούρα ως τη σταθερή αξία ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας.

Ειδικότερα:

Mε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

• H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.

• Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση.

• Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον.

• Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

• Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.

• Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την ενημέρωση και την κατάρτιση.

• Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 1 | Αντικείμενο του Παρόντος Κανονισμού

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται με την συνεχή συνεργασία δημοτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


Άρθρο 2 | Η αρμοδιότητα για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Κανονισμού

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους.


Άρθρο 3 | Προσδιορισμός και Ταξινόμηση των Απορριμμάτων

Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα - στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙI).

Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε:

ΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ &
ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

1. Τα Αστικά Απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα, προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.

γ) Προϊόντα κηπευτικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.).

δ) Ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.).

2. Τα Ειδικά Απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, υπεραγορών τροφίμων, κέντρων διασκέδασης και άλλων μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ.).

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού δημοτικών κοιμητηρίων.

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

3. Τα Τοξικά - Επικίνδυνα Απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην Υ.ΑΗ.Π. 13588/725/2006(ΦΕΚΒ'383/28-3-2006) όπως ισχύει «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

Άρθρο 4 | Αποκομιδή Απορριμμάτων

α) Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθ.3 παρ.1 πραγματοποιείται από την Δ/νση Περιβάλλοντος.

β) Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των Ειδικών Απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθ.3 παρ.2 πραγματοποιείται με ευθύνη του υπεύθυνου παραγωγού των αποβλήτων με δικά τους μέσα και ευθύνη. Εξαίρεση η περίπτωση των απορριμμάτων και υπόλοιπων καθαρισμού δημοτικών κοιμητηρίων που πραγματοποιείται από τον Δήμο και των εγκαταλελειμένων οχημάτων, σκαφών, μηχανημάτων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού.

γ) Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των τοξικών - επικίνδυνων απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ.3 πραγματοποιείται με ευθύνη του υπεύθυνου παραγωγού των αποβλήτων με δικά του μέσα και ευθύνη και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.


Άρθρο 5 | Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

1) Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, από-κομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των Αστικών Απορριμμάτων (εκτός των ογκωδών), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.

2) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «Ογκωδών» Αστικών Απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 εδ.δ του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των δημοτικών διαμερισμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κτλ), όπως αυτό καθορίζεται στο αρθρο 27.

3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους από τις Υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, της επάρκειας του προσωπικού και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος τοποθετεί σε κατάλληλες θέσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4) Ο Δήμος οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και των μηχανηκών σαρώθρων και τις τυχόν αλλαγές αυτών. Να ενημερώσει τους δημότες σε περιπτώσεις λήψης εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.

5) Ο Δήμος οφείλει να γνωστοποίησει τον παρόντα κανονισμό στους Δημότες.

6) Ο Δήμος δεν υποχρεούται:

α) στην συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων - αποβλήτων όπως:
• ραδιενεργά απόβλητα
• εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
• απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων &
• γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ.

β) Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Αυτό είναι ευθύνη των ιδιοκτητών.

γ) Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Μετρό, Η.Σ.Α.Π, Υπεραστικά λεωφορεία, Τραμ) αρμόδιος για τον καθαρισμό είναι ο αντίστοιχος φορέας.

δ) Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Καθαρίζονται από τους ιδιοκτήτες.

ε) Στη διαχείριση υγρών αποβλήτων που εκχύονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και στα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

7) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α – Σ.Μ.Α κτλ), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

Άρθρο 6 | Ορισμοί - Χώροι Παραγωγής Απορριμμάτων και Υπεύθυνοι Τήρησης των Διατάξεων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε ως υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.

2) «Επιχειρήσεις - Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού είναι:

α) Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.

β) Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής καιο νόμιμος εκπρόσωπος όπως αυτός εμφανίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.

γ) Για Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής τους.

δ) Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής τους.

ε) Για τους Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.

η) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

3) «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχός του γραφείου.

4) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης, ο νομέας ή ο κάτοχος του οικοπέδου. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

5) «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές και την υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της μονάδας και κοινοποιείται στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.

6) «Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται όσοι εκτελούν τις εργασίες αυτές, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστηθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές.

7) Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.

8) Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

9) Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημερομηνία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

10) Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό.


Άρθρο 7 | Διαχείριση Απορριμμάτων - Υπεύθυνοι Απορριμμάτων

1. Ως διαχείριση απορριμμάτων νοείται η συλλογή, η μεταφορά, η διαλογή, η αποθήκευση, η εναπόθεση καθώς και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών.
Πιο συγκεκριμένα νοούνται ως:

α) «Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή χημικές ιδιότητές τους και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους.

β) «Διαλογή στην πηγή»: όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών με σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους.

γ) «Αποκομιδή»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

δ) «Μεταφόρτωση»: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης).

ε) «Προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

στ) «Διάθεση»: Όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής διαχείρισης και εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας.

2. Παραγωγός ή Υπεύθυνος απορριμμάτων ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες που οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων.


Άρθρο 8 | Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά Μη Ογκώδη Αστικά Απορρίμματα

α) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων συμπιέζοντάς τα όσο το δυνατόν περισσότερο, συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει να τοποθετούν στους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στην προγραμματισμένη από την Υπηρεσία Καθαριότητας ώρα αποκομιδής από την περιοχή τους. Απαγορεύεται η χρήση στατικών κάδων για λόγους δημόσιας υγείας και για τη προστασία των εργαζομένων στην αποκομιδή. Ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους.

β) Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος.

γ) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Επίσης, κάδοι τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η Υπηρεσία ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποκομιδής. Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει άθε φορά το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 28.

δ) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, επισύρει κάθε φορά το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 28.

ε) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 28.

στ) Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως, αντίστοιχα πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση απεργίας συστήνεται στους δημότες να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους, αλλά να τα κρατούν σε ιδιωτικό χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ρύπανση.

ζ) Στις περιοχές, που δεν υπάρχουν κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, αλλά υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στους πλησιέστερους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η εναπόθεση στο πεζοδρόμιο ή επί της οδού, μπροστά από την ιδιοκτησία τους ή η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο η το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο στ του παρόντος άρθρου για κάθε σακούλα ή αντικείμενο.

η) Στα καταστήματα μαζικής εστίασης και στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ, που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, τα απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής. Πριν τοποθετήσουν τα απορρίμματά μέσα σε σακούλες απορριμμάτων οφείλουν να τα έχουν στραγγιστεί επιμελώς και σε καμία περίπτωση να μην σύρονται επί του οδοστρώματος προκαλώντας ρύπους. Στους χώρους αυτούς και εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει ή δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται οι υπεύθυνοι στην εγκατάσταση κάδων, προδιαγραφών σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

θ) Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κτλ ), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ' όσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Αν δεν είναι δυνατή η μηχανική αποκομιδή των ιδιωτικών κάδων ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή των κάδων αυτών.

ι) Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο για την προστασία των πεζών και των οχημάτων, αλλά και λόγω της πρόληψης της διαρροής υλικών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες.

ια) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου.

ιβ) Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση ή ζημιά στον κάδο (κολλώδεις ή τοξικές ουσίες κ.λπ.), υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες κ.λπ.) ή υλικά που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του κάδου (μπάζα, χώματα, λάσπες κ.λπ.) και να προκαλέσουν καταστροφές στους κάδους και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.

ιγ) Απαγορεύεται η αναρρίχηση σε κάδο μηχανικής αποκομιδής και το ανακάτεμα που δημιουργείται στα υπάρχοντα απορρίμματα σε αυτόν από άτομα μη εξουσιοδοτημένα για λόγους διασφάλισης της ατομικής τους ακεραιότητας, αλλά και για τη μη ρύπανση του άμεσου περιβάλλοντος.

ιδ) Απαγορεύεται η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων και η κένωση βοθρολυμάτων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Επίσης απαγορεύεται η διόδευση αγωγών αποχέτευσης ή βοθρολυμάτων στους αγωγούς ή σε φρεάτια ομβρίων. Επίσης απαγορεύεται σωλήνες ομβρίων να καταλήγουν σε επίπεδο κάτω από τις σχάρες ομβρίων φρεατίων. Οι σωλήνες ομβρίων των κατοικιών θα καταλήγουν στο ρύθρο του πεζοδρομίου πάνω από το επίπεδο των σχαρών ομβρίων φρεατίων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.


Άρθρο 9 | Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Ογκώδη Αστικά Απορρίμματα

1. Γενική Διάταξη για τα Ογκώδη Αντικείμενα

Τα απορρίμματα αυτά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 εδ.δ του παρόντος κανονισμού, δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Αυτά τα απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται όπου να' ναι. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ΄ όσον αυτός διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών αστικών απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων των απορριμμάτων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

α) Να προκαταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό θα προσδιορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού.

β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος.

γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποτεθούν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Το σημείο τοποθέτησής των ογκωδών απορριμμάτων θα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία του παραγωγού των απορριμμάτων (ή για περίπτωση πεζοδρόμου στο όριο της οικοδομικής τους γραμμής). Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

δ) Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.λπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση, δίπλωμα κλπ.). Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ή στην απόριψη τους σε κοινόχρηστο χώρο που εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

2. Προϊόντα Κηπευτικών Εργασιών

Τα απορρίμματα που είναι προϊόντα κηπευτικών εργασιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθ.3 παρ.1 εδ.γ, δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία απορριμμάτων.

α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ., εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών μηχανικής αποκομιδής, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Στην περίπτωση που έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αφού καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 27.

β) Τα υπόλοιπα προϊόντα που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους και επίσης δύναται η εναπόθεση τους χωρίς την μορφή δέματος με τις εξής προϋποθέσεις α) Εντός του οικοπέδου και β) πλησίον του δρόμου ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκομιδή. Όλα αυτά δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ανάλογα με τον όγκο τους καταβάλουν στο Δήμο το τέλος που ορίζεται στο άρθρο 27.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία αλλά χύμα, ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στα εδάφιο α & β αυτής της παραγράφου, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.

δ) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κτλ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 9.

ε) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.


Άρθρο 10 | Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριμμάτων

α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθ.3 παρ.2 του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση:

Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθ.9 παρ.1.

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και επιβάλεται πρόστιμο.

β) Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθ.3 παρ.2, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κτλ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες επιβάλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

γ) Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων - εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 2 εδ.β του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:

1) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες,

2) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες Καθαριότητος του Δήμου.

3) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ΄ όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων.

δ) Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών, από κατάλληλο αδειοδοτημένο μεταφορέα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στους ειδικούς εγκεκριμένους χώρους υποδοχής, επεξεργασίας, αξιοποίησης μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α:

1) Απαγορεύεται η εναπόθεση στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρου κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης.

2) Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι μικροεπισκευές δεν τα απομακρύνει έγκαιρα, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

ε) Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, χειμάρρους, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 όπως ισχύει και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.

ζ) Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση μπαζών, υλικών κατεδαφίσεων κλπ. μέσα στους κάδους απορριμμάτων, λόγω της καταστροφής που μπορεί να επιφέρει στον κάδο μηχανικής αποκομιδής ή στο απορριμματοφόρο καθώς επίσης και του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού ή ατυχήματος στους υπαλλήλους αποκομιδής. Στους παραβάτες επιβάλεται πρόστιμο σύμφωνα με το αρθρο 29.

η) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο η εδ.1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται:

1. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Ως υπεύθυνοι νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους.

2. Οι υπεύθυνοι οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο καθαρούς για λόγους καθαριότητας και υγιεινής. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.

3. Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, κοντέϊνερ κτλ) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ.η εδ.1 του παρόντος άρθρου, δηλαδή των υπεύθυνων των οικοδομικών εργασιών.

4. Στους παραβάτες της παραγράφου η εδ.1 επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο.

5. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπάζων από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

6. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

7. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να έχει γίνει αποκατάσταση ζημιών και να επανέλθει ο κοινόχρηστος χώρος στην αρχική κατάσταση. Στους παραβάτες επιβάλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.


Άρθρο 11 | Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών και Επικίνδυνων Απορριμμάτων που δε Μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου

α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθ.3 παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, των απορριμμάτων αυτών όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

β) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο, με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά. Επιπέον απαγορεύεται η απόρριψη των άνω απορριμμάτων σε ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες επιβάλλοντια και οι ποινές που αναφέρονται στο αρθ.119 του Ν.1892/90.

γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

δ) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.


Άρθρο 12 Ι Μέτρα για την Αποτροπή της Ρύπανσης του Υμηττού

1. Η Παιανία βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού. Οφείλουμε όλοι μας να σεβόμαστε το βουνό, να μην πετάμε μικροαπορρίμματα ή αποτσίγαρα, αλλά να τα συσκευάζουμε σε σακούλες, να τις αποθηκεύουμε και να τις πετάμε στους κατάλληλους κάδους μηχανικής αποκομιδής που βρίσκονται εντός των ορίων της πόλης.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη μπαζών, υγρών ή στέρεων απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις, διότι αυτά γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης, εστίες πυρκαγιών και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90. Επίσης στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 13 | Καθαριότητα Ειδικών Περιπτώσεων

1. Καθαριότητα Δημοσίων και Δημοτικών Χώρων που Χρησιμοποιούνται για Ιδιωτικές Εκδηλώσεις.

α) Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.

β) Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 27. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.

γ) Στους παραβάτες του άρθρου 13 παρ.1 εδ.α επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθ. 28 ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

2. Ειδική Μέριμνα για την Καθαριότητα Μεγάλων Θρησκευτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων.

α) Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί από το Δήμο Παιανίας σε συνεργασία με άλλους φορείς, υπευθύνους για τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, στην γενικότερη καθαριότητα της πόλης, την ενίσχυση της καθαριότητας και της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφ΄ όσον ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων.

β) Σε όλους τους χώρους των εν λόγω πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων εντός των ορίων του Δήμου Παιανίας, στο κέντρο της πόλης, τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τις τουριστικές ζώνες, επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλους, την καθαριότητα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευταξία, καθ΄ όσον αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων επισκεπτών της πόλης.

γ) Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των προβλεπομένων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση από τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 29.

δ) Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την καθαριότητα των εσωτερικών ή περιφραγμένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς για την πραγματοποίηση των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ε) Η καθαριότητα περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο Δήμο, πρέπει να γίνεται με επιμέλεια, μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών.

3. Αγάλματα - Μνημεία - Δημόσια Κτίρια -Αστικός Εξοπλισμός

α) Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 28 ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.

β) Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο με το άρθρο 28. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.

Άρθρο 14 | Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας

α) Στόχος του Δήμου είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων πριν την τελική τους διάθεση, ενθαρρύνοντας την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης, καθώς η υλοποίησή του εξυπηρετεί δύο επιμέρους προτεραιότητες, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους αποκομιδής και διάθεσης των αποβλήτων που συλλέγονται στην πόλη.

β) Ο στόχος της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης τμήματος τους, της συνεργασίας με τα πιστοποιημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, κ.λ.π.

γ) Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:

1) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την τελική τους διάθεση.

2) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων για διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους.

3) Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).

4) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

δ) Ο Δήμος, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή, καθώς και ανακύκλωσης.

ε) Ο Δήμος διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κ.λπ.) και εκδίδει φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχομένου (περιβάλλον, καθαριότητα, ανακύκλωση, κ.λπ.) με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με πανεπιστήμια, με επιστημονικά ινστιτούτα, με οικολογικές ομάδες, με Συνδέσμους Δήμων που προστατεύουν το περιβάλλον, με όμορους Δήμους, με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχολεία και με άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.

Ανακύκλωση Συσκευασιών

α) Στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα της Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΣΕΔΣ), που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και αφορά στη συλλογή, στη μεταφορά, στην επαναχρησιμοποίηση και στην αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών. Οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα, καθώς και έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στον ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), που ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών τους είναι μεγάλος, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους, πριν τα υλικά αυτά οδηγηθούν για ανακύκλωση. Για μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους.

β) Όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.

γ) Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί:

1) Στη γνωστοποίηση προς τους κατοίκους για την ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης.

2) Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση.

3) Στην ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία είναι αναμιγμένα με σκουπίδια και διάφορα άλλα υλικά όπως φελιζόλ κ.λπ. Οι υπεύθυνοι παραγωγοί των αποβλήτων αυτών πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαρά και χωρίς άλλες προσμίξεις.

ε) Όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες ή επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.

στ) Για οποιαδήποτε φθορά σε κάδο ανακύκλωσης επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 (ίδια πρόστιμα με αντίστοιχες ζημιές πράσινων κάδων).

ζ) Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

η) Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, όπως και τα λοιπά είδη που μπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα, να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο, να είναι απαλλαγμένα από σκουπίδια, φελιζόλ ή άλλα υλικά.

Μαγειρικά Έλαια και Λίπη

α) Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα ή στο δίκτυο ομβρίων υδάτων ως υγρά απόβλητα, καθώς δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα αποφράξεων στους αγωγούς. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνών κ.λπ., θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε αυτά να οδηγούνται σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίζουν συμφωνητικά ή τιμολόγια με συμβεβλημένο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης κατά απαίτηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

β) Οι ιδιοκτήτες των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, των πρατηρίων καυσίμων, κ.λπ., όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν, ώστε να οδηγούνται τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα ή στο δίκτυο ομβρίων υδάτων. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίζουν συμφωνητικά ή τιμολόγια με συμβεβλημένο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης κατά απαίτηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ανακύκλωση Ελαστικών

Οι ιδιοκτήτες των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, οι διακινητές και οι πωλητές ελαστικών, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, καθώς και τα καταστήματα εμπορίας μοτοσικλετών, οφείλουν να εντάσσονται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών, ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα. Οι αγοραστές αφήνουν τα παλαιά ελαστικά προς διάθεση και ανακύκλωση στους πωλητές.

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Σύμφωνα με το Π. .116/2004 (ΦΕΚ Α´ 81/04) και με την υπ' αριθ.105136/ΦΕΚ Β´ 907/04 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων που έχουν αποφασίσει να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουν και επιθυμούν να καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο με τα διάφορα κόστη (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, κ.λπ.), είναι υποχρεωμένοι μόνοι τους να παραδίδουν τα οχήματά τους σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής. Η παράδοση των παλαιών αυτοκινήτων ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος.

Απόβλητα Αυτοκινήτων & Λοιπά Απόβλητα

Γενικά τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα (ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων κλπ.), χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 15 | Υποχρεώσεις Πεζών - Οδηγών και Ιδιοκτητών ή Συνοδών Κατοικίδιων Ζώων

α) Η ρίψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κτλ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων ή στους κάδους ανακύκλωσης αν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

β) Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς των απορριμματοφόρων για την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία με την τροχαία. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθ.28.

γ) Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες και την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

δ) Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες που δημιουργούν τα κατοικίδια. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, να έχουν ειδικές σακούλες και να περισυλλέγουν τα περιττώματα που δημιουργούν τα κατοικίδια. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

ε) Απαγορεύεται η ρύπανση με σπρέι, μπογιά ή άλλο μέσο τοίχων δημοτικών κτηρίων, δρόμων ή πεζοδρομίων, μνημείων, κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, μνημείων ή αγαλμάτων. Απαγορεύεται η επικόλληση ή αυθαίρετη τοποθέτηση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, πινακίδων ή εντύπων σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σηματοδότες, δένδρα και σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών γιγαντοαφισών και αεροπανό σε κοινόχρηστους χώρους και η αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 28.


Άρθρο 16 | Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

α) Οι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης απαιτείται να συμβληθούν με αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα χρησιμοποιούμενων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους. Καταστήματα όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώς και αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών οφείλουν να συλλέγουν τα υπολείμματα των προϊόντων τους και να τα διαθέτουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή ξεχωριστό ρεύμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.

β) Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κτλ.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.

γ) Αν ο όγκος των απορριμμάτων είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται σε χώρο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.

δ) Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κτλ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό με τη Δ/νση Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ΄ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα.

ε) Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.


Άρθρο 17 | Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων που Χρησιμοποιούνται από Επιχειρήσεις

α) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν όλο το 24ωρο τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.

β) Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλο χώρο αποθήκευσης και κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων.

δ) Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ.), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

ε) Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 16.

στ) Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

ζ) Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, οφείλουν να μεριμνούν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους και να μεριμνούν για τον καθαρισμό άγριων χόρτων που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω της ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.

η) Κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι πολίτες και κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για κάθε απαραίτητη ενημέρωση και πληροφορία. Σε περίπτωση κάλυψης των πεζοδρομίων από χιονόπτωση, οι παρόδιοι κάτοικοι υποχρεούνται στον καθαρισμό του τμήματος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία τους.


Άρθρο 18 Ι Λαϊκές Αγορές

1. Υποχρεώσεις Δήμου

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους.

2. Υποχρεώσεις αδειούχων - παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων στις λαϊκές αγορές

Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις Λαϊκές αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.

3. Οι πωλητές οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδους απόβλητα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κάδους μηχανικής αποκομιδής, ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο.

4. Οι αδειούχοι πωλητές Λαϊκών Αγορών οφείλουν:

α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

β) Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.

γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

δ) Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).

ε) Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.

στ) Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.

ζ) Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους.

η) Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθώς η παραμονή των πωλητών λαϊκής αγοράς ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

θ) Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή υποβοήθησης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους στις λαϊκές αγορές.

ι) Η ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, α) με μικροαπορρίμματα, β) με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους, γ) χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια, σακούλες - κούτες με απορρίμματα κτλ επισύρει αντίστοιχα πρόστιμα σύμφων. με το άρθρο 28.

Ειδική διάταξη

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α (χώρων υγειονομικής ταφής), από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών Αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της Λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση.

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α (χώρων υγειονομικής ταφής), από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών Αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της Λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση.


Άρθρο 19 | Υπαίθριο & Στάσιμο Εμπόριο

1. Μικροπωλητές - Καντίνες - Περίπτερα

Οι Μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:

α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

β) Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.

γ) Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης.

δ) Να διαθέτουν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.

ε) Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας. στ) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο κάδο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.

ζ) Εφ' όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς και να τα εναποθέτουν στο πλησιέστερο κάδο.

η) Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

θ) Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινοχρήστου χώρου.

2. Νωπά Οπωροκηπευτικά

α) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην παραγρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου και επί πλέον:

β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κτλ.

γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής (2) επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

3. Πάγκοι Εμπορικών Καταστημάτων

α) Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.

γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής (3), επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.


Άρθρο 20 | Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων

α) Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά η άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

β) Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν συμμορφώνονται ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.


Άρθρο 21 | Υγρά Απόβλητα

α) Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων από βυτιοφόρα ή λυμάτων εκκένωσης βόθρων ή λυμάτων αποχέτευσης σε φρεάτια αγωγών όμβριων υδάτων ή στο οδόστρωμα.

β) Απαγορεύεται η παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγούς ακάθαρτων λυμάτων αποχέτευσης ή όμβριων υδάτων καθώς και η παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων σε αγωγούς αποχέτευσης ακάθαρτων.

γ) Απαγορεύεται η κατάληξη αγωγών κατοικιών σε φρεάτια ομβρίων υδάτων κάτω από το επίπεδο των σχαρών.

δ) Στους παραβάτες του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.


Άρθρο 22 | Εγκαταλελειμμένα Αυτοκίνητα, Μηχανήματα κλπ.

α) Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέϊλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ΄ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80.

β) Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο σύμφωναμε το άρθρο 28. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

γ) Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και ανήκει στο Δήμο. Με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται στον ΟΔΔΥ, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Το όχημα, εφόσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημερών και έπειτα από την έγγραφη ενημέρωση αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Μεταφορών, Τροχαία, Εφορία, κ.ά.). Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.

δ) Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο γ του άρθρου αυτού.

ε) Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κτλ., αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28 ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους).

στ) Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς του οχήματος στον ΟΔΔΥ, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.

ζ) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος για την απόσυρση και απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου ε και των δαπανών της παραγράφου ζ του παρόντος άρθρου. Το τέλος της απόσυρσης και το ύψος του, θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23 | Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων (Στεγασμένων ή Μη)

α) Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, εργοστασίων, επιχειρήσεων στεγασμένες ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι), στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6.

γ) Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.

δ) Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται.


Άρθρο 24 | Καθαριότητα Οικοπέδων

α) Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ο Δήμος, εφ' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με την διάταξη αυτή.

β) Εάν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει στους ιδιοκτήτες.

γ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον Δήμο, η ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας εφαρμόζονται τα ανωτέρω.

δ) Απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται, εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα προστασίας από πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή μέρας άπνοιας κ.λπ.).

Άρθρο 25 | Οικοδομικές εργασίες - Δημόσια έργα

α) Οι υπεύθυνοι κάθε είδους οικοδομικών εργασιών (ανέγερση νέων οικοδομών, επισκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους δημοσίων έργων ή ιδιώτες, οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και γενικότερα τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους, καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.

β) Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών, εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κτλ, πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και αποβλήτων.

γ) Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

δ) Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κτλ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κτλ.) πρέπει να είναι καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα.

ε) Υλικά κατεδαφίσεων ή εκσκαφών καθώς και μπάζα από τις οικοδομικές εργασίες δεν πρέπει να εναποτίθονται χύμα σε κοινόχρηστους χώρους. Ο υπεύθυνος των προϊόντων αυτών πρέπει να ενοικιάζει τους ειδικούς κάδους και να εναποθέτει τα υλικά στους κάδους αυτούς. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

στ) Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κτλ.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόμενη άδεια από το Δήμο και να γνωστοποιούν στις υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, οφείλουν να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται στον Οργανισμό το κόστος που τυχόν προκύψει.

Άρθρο 26 | Κριτήρια Χωροθέτησης Κάδων

1. Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των κάδων στα όρια του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την υφιστάμενη μέχρι σήμερα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την καθαριότητα, την υγιεινή και ασφάλεια.

β) Την καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος από στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας, από ζυγίσεις στον ΧΥΤΑ ή άλλες σχετικές μετρήσεις ή εκτιμήσεις σε σχέση με τα αδρανή, κλαδιά δένδρων, απορρίμματα κήπου και άλλα ειδικά απόβλητα που πιθανόν συλλέγει.

γ) Τον βασικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, μηχανικά σάρωθρα, φορτηγά, υδροφόρες, πλυντήρια κάδων) καθώς επίσης και του σχετικού εξοπλισμού του αμαξοστασίου (αντλίες καυσίμων, εξοπλισμός συνεργείου, κ.λπ.).

δ) Την αποτύπωση των κάδων (θέση, πλήθος, χωρητικότητα, ποιοτική κατάσταση).

ε) Την οργάνωση των ημερήσιων διαδρομών των απορριμματοφόρων, μηχανικών σαρώθρων, φορτηγών συλλογής ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.

2. Ειδικότερες επιδιώξεις και στόχοι:

α) Η λειτουργική, η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου και η αρμονική ένταξη των κάδων στον αστικό ιστό.

β) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

γ) Η προβολή της ανακύκλωσης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή.

δ) Ο περιορισμός της οπτικής όχλησης και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων πλησίον των κάδων.

ε) Η βελτίωση της προσβασιμότητας του πολίτη στους κάδους και η εύκολη πρόσβαση των απορριμματοφόρων για τη μείωση της ρύπανσης και της όχλησης από την προσέλευσή τους.

3. Το σύνηθες μέγεθος των κάδων είναι τα 1.100 λίτρα, αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου τοποθετούνται, λόγω ειδικών συνθηκών, κάδοι διαφορετικής χωρητικότητας.

4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση στην Υπηρεσία Καθαριότητας όσον αφορά στη χωροθέτηση κάδου, εφόσον ο εν λόγω κάδος βρίσκεται στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας τους.

5. Κατά την επιλογή, η Υπηρεσία Καθαριότητας λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, όπως, επίσης, τους επιπλέον κάδους που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών των διαφόρων συστημάτων ανακύκλωσης που συμμετέχει ο Δήμος.

6. Σε ένα κτήριο άνω των 15 διαμερισμάτων τοποθετείται κάδος αστικών απορριμμάτων στην πρόσοψη του κτηρίου με απόφαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τυχών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την ακριβή θέση του κάδου αξιολογείται από την Υπηρεσία.

7. Σε γειτονικά κτήρια που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 15 διαμερίσματα, ο κάδος τοποθετείται στο όριο των ακινήτων εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων ή υπάρχει στενό πεζοδρόμιο, τότε η τοποθέτηση γίνεται στην πρόσοψη του κτηρίου με τα περισσότερα διαμερίσματα.

8. Σε περίπτωση που κοντά σε μια πολυκατοικία βρίσκεται μονοκατοικία, ο κάδος τοποθετείται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

9. Σε δρόμους όπου η πλειοψηφία των κατοικιών είναι μονοκατοικίες, η τοποθέτηση των κάδων γίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες της κάθε οδού.

10. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται μπροστά στην πρόσοψη του κτιρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό διαμερισμάτων.

11. Tα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ κ.λπ.) είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν τους κάδους στον ιδιωτικό τους χώρο, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο τρόπος αποκομιδής των κάδων αυτών θα γίνεται έπειτα από απευθείας συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετούνται στην πρόσοψη του καταστήματος.

12. Σε περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να υπαχθούν στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάδοι τοποθετούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

13. Δεν τοποθετούνται κάδοι στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε αδιέξοδο και γενικά όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρου.

β) Κοντά σε διασταυρώσεις, όταν εμποδίζεται η οπτική του διερχόμενου οδηγού.

γ) Πλησίον εξόδου γκαράζ αντίθετα από τη φορά της κατεύθυνσης οχημάτων για να μην εμποδίζεται η οπτική του οδηγού.

δ) Σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου του ενός μέτρου (εκτός και αν δεν γίνεται να τοποθετηθεί αλλού).

ε) Πάνω σε φρεάτια.

στ) Σε διαβάσεις πεζών και σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ζ) Σε σημεία που εμποδίζεται η πρόσβαση Υπηρεσιών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες (Πυροσβεστική, ασθενοφόρο κ.λπ.).

η) Σε εισόδους παιδικών σταθμών, σχολείων και παιδικών χαρών.

θ) Σε σημεία όπου κωλύεται η κυκλοφορία πεζών.

14. Σε δρόμους όπου το εύρος τους δεν επιτρέπει τη διέλευση απορριμματοφόρου, οι κάδοι τοποθετούνται κατά κανόνα στις διασταυρώσεις με τους δρόμους διέλευσης των απορριμματοφόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την ορατότητα των εξερχόμενων οχημάτων.

15. Σε δρόμους όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο των 2 μέτρων ή όταν η κλίση των δρόμων είναι πάνω από 10%, τοποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωμα για τον κάδο επί του οδοστρώματος, ενώ για εκείνους τους δρόμους όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 2 μέτρων κατασκευάζεται εσοχή.

16. Όταν ένας πεζόδρομος απαιτεί κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος του πεζόδρομου.

17. Η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει περιθώρια ασφαλείας, ώστε να μην παρατηρείται υπερχείλισή τους στην περιβάλλουσα περιοχή.

18. Αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι αποκλειστικά η Υπηρεσία Καθαριότητας.

19. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 28.

20. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση της θέσης ενός κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήματα κ.λπ.).

21. Κάθε νέα οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από το απορριμματοφόρο. Οι κατασκευαστές οφείλουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, να κατασκευάζουν τη θέση των κάδων κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών.

Άρθρο 27 | Τέλη

Μικρό όγκο 5€ ανά αντικείμενο.
Μεγάλο όγκο 10€ ανά αντικείμενο.
Μεγάλου βάρους αντικείμενα 20€ ανά αντικείμενο.
Αποκομιδή προϊόντων κηπευτικών εργασιών, ο Δήμος προσφέρει δωρεάν την αποκομιδή εφόσον η ποσότητα είναι χωρητικότητας ενός φορτηγού. Εάν η ποσότητα των πράσινων απορριμμάτων είναι μεγαλύτερη του ενός φορτηγού, καταβάλλεται στον Δήμο το τέλος των 50€ (ανά φορτηγό).
Αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας 300€ ανά τόνο.


Άρθρο 28 | Πρόστιμα

Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού έχουν ως εξής:

Παρεμπόδιση τοποθέτησης εσοχών 50€.
Παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών 50€.
Παρεμπόδιση τοποθέτησης προστατευτικών μέσων 30€.
Μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 100€.
Μετακίνηση κάδων μικροαπορριμμάτων 30€.
Αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π» 50€.
Φθορά κάδων 100€.
Μερική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού 100€.
Ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού 250€.
Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 30€.
Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης, για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως 20€ ανά σακούλα ή αντικείμενο. Ιδιωτικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κτλ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους τα οποία δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής 80€.
Ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων 300€.
Κένωση βοθρολυμάτων επί του οδοστρώματος ή σε φρεάτια 2.000€ με αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.
Διόδευση αγωγών αποχέτευσης ή βοθρολυμάτων στους αγωγούς ή σε φρεάτια ομβρίων 2.000€ με αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.
Παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγούς ακάθαρτων λυμάτων αποχέτευσης ή όμβριων υδάτων καθώς και η παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων σε αγωγούς αποχέτευσης ακάθαρτων 2.000€ με αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.
Διόδευση σωλήνων ομβρίων να καταλήγουν σε επίπεδο κάτω από τις σχάρες ομβρίων φρεατίων 300€ με αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.
Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων τα οποία παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, 150€/τ.μ κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Τοποθέτηση άνευ άδειας εμποδίων (μπάρες και λοιπά εμπόδια) 70€ ανά τεμάχιο.
Απορρίμματα συσκευασιών ή χαρτοκιβώτια που οι υπεύθυνοι δεν έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους 100€. Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων συσκευασιών ή χαρτοκιβώτια που οι υπεύθυνοι δεν έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους σε κοινόχρηστο χώρο και τα οποία παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, 150€/τ.μ κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Απόρριψη φύλλων, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ. στο πεζοδρόμιο χύμα και όχι σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους ή τα υπόλοιπα προϊόντα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λπ. όχι συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους αλλά αυθαίρετη απόρριψη τους σε κοινόχρηστο χώρο 50€/τ.μ. κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται στην περίπτωση που εμποδίζουν διέλευση πεζών ή οχημάτων.
Ανάμειξη χώματος και κοπροχώματος με οικιακά απορρίμματα 150€. Αυθαίρετη απόρριψη τους σε κοινόχρηστο χώρο 50 €/τ.μ. κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται στην περίπτωση που εμποδίζουν διέλευση πεζών ή οχημάτων.
Εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων, όπως περιγράφονται στο άρθ.3 παρ.2, στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους 500€/κιλό.
Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρου κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος 50€/τ.μ.
Εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών 50€/τ.μ.
Απόρριψη Ειδικών Απορριμμάτων και τοξικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, χειμάρρους, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως μέχρι 30.000€ ανάλογα με είδος απορριμμάτων και προβλημάτων που προκαλούν κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το ύψος του προστίμου.
Στους παραβάτες της παραγράφου η εδ.1 του άρθρου 10, 50€ ανά ημέρα.
Εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπάζων από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους 500€.
Μη αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών καθώς και αποκατάστασης ζημιών 150€. Διοργανωτής εκδήλωσης σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο που δεν προβήκαν στην καθαριότητα του χώρου μετά το πέρας της εκδήλωσης 1000€ πρόστιμο καθώς και 500€ ανά τόνο απορριμμάτων.
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων μέχρι 3000€. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης.
Ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ.) πρόστιμο μέχρι 3000€. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης.
Ρίψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης 50€.
Στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς των απορριμματοφόρων για την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων 50€.
Στάση ή η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων 50€.
Ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους ή διαρροής λαδιών χωρίς ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας 150€.
Ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων που δεν μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες που δημιουργούν τα κατοικίδια τους 30€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
Ρύπανση με σπρέι, μπογιά ή άλλο μέσο τοίχων δημοτικών κτηρίων, δρόμων ή πεζοδρομίων, μνημείων, κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, μνημείων ή αγαλμάτων 100€ και άμεση αποκατάσταση.
Επικόλληση ή αυθαίρετη τοποθέτηση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, πινακίδων ή εντύπων σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σηματοδότες, δένδρα και σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 50€ ανά περίπτωση.
Τοποθέτηση διαφημιστικών γιγαντοαφισών και αεροπανό σε κοινόχρηστους χώρους και η αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων 100€.
Καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος» στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ.), και δεν συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κτλ.), δεν κλείνουν καλά τις σακούλες 100€ ανά σακούλα.
Καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος» τα οποία εναποθέτουν ευπαθή προϊόντα, τα οποία δεν υποχρεούνται να απομακρύνουν με ειδικές διαδικασίες, έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως χωρίς να τα έχουν συσκευάσει 500€ ανά περίπτωση.
Μη ελαχιστοποίηση όγκου συσκευασιών 100€ ανά κάδο.
Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη του αρθ.16 παρ.δ 50€ ανά περίπτωση παράβασης.
Στους παραβάτες του αρθ.16 παρ.ε 100€ ανά περίπτωση.
Στους παραβάτες του αρθ.17 παρ.δ 80€ ανά περίπτωση.
Στους παραβάτες του αρθ.17 παρ.στ 100€ ανά περίπτωση.
Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου:
α) με μικροαπορρίμματα 50€.
β) με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους 100 ΕΥΡΩ γ) χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια, σακούλες - κούτες κτλ. 80€.
Στους παραβάτες του αρθ.19 παρ.1 εδ.η 150€.
Στους παραβάτες του αρθ.19 παρ.2 εδ.γ 150€.
Στους παραβάτες του αρθ.19 παρ.3 εδ.γ 150€.
Στους παραβάτες του αρθ.20 παρ.α 200€.
Στους παραβάτες του αρθ.20 παρ.α 200€. Επίσης ο Δήμος επιβάλει στους υπεύθυνους τα έξοδα καθαρισμού.
Καταστροφή ή αποκόλληση ειδικού σήματος εγκαταλελειμμένου οχήματος 30€.
Εγκατάλειψη επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος λόφο κτλ.
επιβατηγού οχήματος 80€.
μοτοσικλέτας 50€.
φορτηγό 120€.
Στους παραβάτες του αρθ.23 παρ.δ 300€.
Εναπόθεση υλικών κατεδαφίσεων ή εκσκαφών καθώς και μπάζα από τις οικοδομικές εργασίες χύμα σε κοινόχρηστους χώρους και όχι σε κατάλληλο ενοικιαζόμενο κάδο 150€/m³.
Ρίψη μπάζων σε κάδους απορριμμάτων 500€ συν την αξία του κάδου σε περίπτωση καταστροφής του.
Πρόθεση του Δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία θεωρούμε ως έσχατο μέτρο για τη συμμόρφωση των παραβατών, αλλά η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των πολιτών, έτσι ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της πόλης μας. Είναι χρέος όλων μας να διατηρούμε την πόλη καθαρή.
Τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29 | Ισχύς Κανονισμού

Ο κανονισμός ισχύει από την έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παράρτημα Ι - ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

1. Άρθρο 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π. 410/1995).
2. Π. 23/2002 «αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
3. Υ.Α 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β΄ 358/1996) “μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων”.
4. Κ.Υ.Α 113944/1944/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
5. Κ.Υ.Α 14312/1302/2000 (ΦΕΚ Β΄ 723/2000) “συμπλήρωση και εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.
6. Κ.Υ.Α 114218/97 (ΦΕΚ Β΄ 1016/97) “κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.
7. Κ.Υ.Α 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄ 604/97) “μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων”.
8. Κ.Υ.Α Η.Π. 37591/2031/2003 “μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες”.
9. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/2001) “συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε. .Σ.Α.Π)”.
10. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/Β6) “για τη προστασία του περιβάλλοντος”.
11. Κ.Υ.Α 10315 ΦΕΚ Β΄ 369/93 “σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”.
12. Άρθρο 15 Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/99) Εκπομπές ρύπων, θορύβων κτλ.
13. Π. . 363/95 (ΦΕΚ Α΄ 193/95) “σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)”.
14. Κ.Υ.Α Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β΄ 797/94) “Ανάθεση εποπτείας, εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος ΚΕΚ”.
15. Κ.Υ.Α Φ50/92492/4359/94 (ΦΕΚ Β΄ 797/94) ”Ρύθμιση θεμάτων με την εποπτεία, εφαρμογή και καλή λειτουργία του συστήματος ΚΕΚ”.
16. Κ.Υ.Α Φ50/94474/4556/94 (ΦΕΚ Β΄ 829/94) “Μέθοδος μέτρησης και επιτρεπόμενων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια των οχημάτων (βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων)”.
17. Κ.Υ.Α Φ50/94475/4557/94 (ΦΕΚ Β΄ 829/94) “Μέθοδος μέτρησης και επιτρεπόμενων ορίων θαλερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχημάτων”.
18. Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α΄ 94/92) “Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους”.
19. Κ.Υ.Α 676/95 “Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα” (ΦΕΚ Β΄ 194/95).
20. Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 “μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας”.
21. Ν. 2946/2001 “Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων”.
22. Π. . 27/1999 περί “κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας”.
23. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191/03) “ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις”.

Παράρτημα ΙΙ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ. Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10 ρούχα
20 01 11 υφάσματα
20 01 13* διαλύτες
20 01 14* οξέα
20 01 15* αλκαλικά απόβλητα
20 01 17* φωτογραφικά χημικά
20 0119* ζιζανιοκτόνα
20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 22 αεροζόλ
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη
20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο
20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27
20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
20 0135* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21
και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και μπαταρίες και επισημαίνονται ως επικίνδυνα, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου κ.λπ.)
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες20 01 38ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 μέταλλα
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 χώματα και πέτρες
20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
20 03 07 ογκώδη απόβλητα
20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως


Δήμος Παιανίας: Κανονισμός Καθαριότητας


Δείτε το σχετικό αρχείο