Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ενημέρωση για το έργο της αποχέτευσης στη ΔΕ Γλυκών Νερών


18 Νοεμβρίου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώθηκε από την ΕΥΔΑΠ για την απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες για την έκπτωση του αναδόχου της εργολαβίας με γνώμονα την προστασία των κατοίκων και την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η δημοτική αρχή μετά από την απόφαση αυτή έλαβε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στη ΔΕ Γλυκών Νερών, αλλά και να επανεκκινήσει το έργο του οποίου υπολείπονται περίπου 14 χιλιόμετρα από τα συνολικά 56.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης κάλεσε την ΕΥΔΑΠ να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώσει το σώμα για τις εξελίξεις και τις επόμενες ενέργειές της.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα για την διοίκηση του Δήμου Παιανίας και τον Δήμαρχο παραμένει η ολοκλήρωση του έργου με τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα, αλλά και η παράδοση του τμήματος που έχει περατωθεί ώστε να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στην τοπική κοινωνία που έχει υπομείνει την ταλαιπωρία τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Δήμος Παιανίας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όπου απαιτείται για την ομαλοποίηση της κατάστασης που αποτελεί υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ, διευθύνουσας, επιβλέπουσας και αναθέτουσας αρχής του έργου.