Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου.


17 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.