Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


17 Μαρτίου, 2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, Έντυπο Αιτήσεως - Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ12 ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ και το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με σήμανση έκδοσης 04.08.2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΔΕΥΤΕΡΑ 20.03.2023 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 29.03.2023.

Παράρτημα Ανακοινώσεων.

Ανακοίνωση.

Έντυπο Αίτησης.