Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Μέσα πυρόσβεσης Δήμου Παιανίας και οδοί διαφυγής

ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ